Nyheter

  • FAU 2022-2023

    På foreldremøte i september ble det valgt nytt FAU, noen av de tidligere takket for seg og noen nye kom til. Vi er heldige som har ivrige og engasjert foreldre som hjelper oss med å lage gode hverdager for ungene. Mer info om FAU finner dere under fliken FAU.

    28.09.2022 14.19
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Barna i Gårdsbarnehagen

VI har plass til 48 barn fordelt på de to husene. Hos oss blir barna delt inn i ulike grupper gjennom uka. Noen grupper er store og andre er mindre og avhengig av hvilket hus barnet går på, vil gruppene vil veksle på hver dag. Antall barn på hver gruppe varierer fra 4 til 15, med tilhørende voksne.