FAU i Åsleia Gårdsbarnehage

Åsleia Gårdsbarnehage velger nytt FAU hver høst. FAU består av 7 foreldre, valgt fra både Bjørklund og Vestgarn.

FAU ønsker å være synlige for resten av foreldregruppen og i den forbindelse trenger vi alle dine innspill, ting du ønsker å ta opp som fungerer bra eller ikke så bra. Ideer du har som FAU kan bidra til å gjennomføre osv.

FAU sesongen 2020/2021 består av følgende medlemmer, ta gjerne kontakt med en av oss ved å legge et notat i barnets hylle. Trenger du hjelp med dette kan du gjerne spørre en av de ansatte:

Inga Lotte Nordby, leder: Vestgarn

Solveig Meland: Vestgarn

Kristine Smestad: Vestgarn

Mari Dønnum: Vestgarn

Nina Kristine Rønning: Bjørklund

Hege Nordheim: Vestgarn

Line Askheim: Bjørklund/Vestgarn