Pedagogikken vår

ÅSLEIA GÅRDSBARNEHAGE - stedet der barn får være barn i nær kontakt med dyr og naturen.

Pedagogikken vår er bygget opp rundt gamle og
nye gårdstradisjoner, nærheten til dyr, skog og mark og den rike kulturen som
finnes i Eidsvoll.

Vi ønsker å gi barna tilgang til opplevelser og
kunnskap som styrker selvstendigheten, som gir dem ferdigheter i å løse
konflikter og utvikler ders evne til samarbeid.

 

Vi arbeider etter Rammeplanen for barnehager og følger Eidsvoll kommunes planverk ift barn i barnehagen. 

" Nær kontakt med natur ,vekster og dyr gir en betydelig
mer rolig og harmonisk adferd, enn barn som oppholder seg mye
innendørs"
(Bettelheim)