Pedagogikken vår

ÅSLEIA GÅRDSBARNEHAGE - stedet der barn får være barn i nær kontakt med dyr og naturen. Pedagogikken vår er bygget opp rundt gamle og nye gårdstradisjoner, nærheten til dyr, skog og mark og den rike kulturen som finnes i Eidsvoll.

Vi ønsker å gi barna tilgang til opplevelser og kunnskap som styrker selvstendigheten, som gir dem ferdigheter i å løse konflikter og utvikler ders evne til samarbeid.

Vi bruker gården, fjøset og skogen aktivt hver dag for å legge godt tilrette for lek og læring.

 Vi arbeider etter Rammeplanen for barnehager og følger Eidsvoll kommunes planverk ift barn i barnehagen. 

" Nær kontakt med natur ,vekster og dyr gir en betydelig
mer rolig og harmonisk adferd, enn barn som oppholder seg mye
innendørs"
(Bettelheim)