FJØSMUS

Fjøsmusene har først og fremst ansvaret for at dyrene våre har det bra. Fjøsgruppa i Vestgarn ( for barn over 3 år) består av 5/6 barn og 1 voksen. For de mindre barna er de med i fjøset som en del av hverdagsaktiviteten, og bidrar etter lyst og evne.

Vi har to fjøs, et lite i Bjørklund og et større på Østbye. På begge stedene er ungene med i det daglige stellet. Det innebærer foring, måking, kos og stell.

I det store fjøset har vi også egen garderobe hvor ungene skifter til fjøs klær og vi bruker å være her så lenge at vi spiser i fjøset el på gården.

Når vi er i fjøset lærer ungene mye om liv og død, hvordan blir nytt liv skapt, hva trengs for å ta vare på et dyr, hvordan kan vi forstå hva dyret "sier" og hvordan kan vi oppføre oss når vi er sammen med dyr.

 

På Østbye er det også mye spennende som skjer, dyrlegen er ofte på besøk, grisepurkene får unger og gårdsvirksomhet med traktor og redskap er i sving hele året.