Ønsker du plass hos oss?

Søknadsfristen for barnehage året 2021-2022 er 1. mars. Søknadskjema finnes på nettsiden til Eidsvoll kommune. Søkere etter frist vil bli vurdert fortløpende ift ledige plasser.

For å søke plass hos oss, må dere logge dere inn i barnehageportalen som dere finner på Eidsvoll kommunes hjemmesider. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars for kommende barnehageår.

Etter hovedopptaket behandles søknader fortløpende etter ledig kapasitet.