Informasjon om vedtekter,opptakskriterier og foreldrebetaling.

Gårdsbarnehagen har egne vedtekter som omhandler bla betaling og opptak. I tillegg forholder vi oss til Eidsvoll kommunes felles betalingsreglement som omhandler bla moderasjons ordninger. Derfor vil dere finne 2 linker på denne siden:-)