Informasjon om vedtekter,opptakskriterier og foreldrebetaling.

Gårdsbarnehagen har egne vedtekter som omhandler ulike sider ved en barnehageplass hos oss. I tillegg forholder vi oss til Eidsvoll kommunes felles betalingsreglement som omhandler bla moderasjons ordninger. Begge to vil dere finne i linken under.