Om gårdsbarnehagen

Åsleia Gårdsbarnehage er en privat barnehage med plass til inntil 47 barn i alderen 1-6 år.

Åsleia Gårdsbarnehage er en privat barnehage med plass til inntil 47 barn i alderen 1-6 år. Vi åpnet i 2006 med en utvidelse året etter.


Vi har to hus: Bjørklund og Vestgarn.

I Bjørklund holder Klatremusene til, der er alle barna under 3 år.
Vestgarn  har vi blandet alder fra 2- 6 år. Her deles ungene i 3 grupper hver dag: gårdsmus, skogmus og fjøsmus.

Begge husene er tilknyttet de 2 fjøsene våre og har flotte uteplasser som er i daglig bruk.