Ansatte

Bjørklund - Åsleia Gårdsbarnehage

Anita Hegglund Dalbo

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er utdannet førskolelærer fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2007. Anita er pedagogisk leder for 1-3 års gruppa i Bjørklund.

Mona Try

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet førskolelærer fra 1999 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2006. Mona er pedagogisk leder i Bjørklund.

Bjørg Sandnes

Stilling: Vikar

Bjørg er ei aktiv dame som er glad i natur og friluft. Hun er utdannet konditor og har lang fartstid innen restaurant og hotellbransjen. Bjørg går i et svangerskapsvikariat i Bjørklund frem til sommeren 2021.

Runa Ludvigsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Runa har jobbet hos oss siden høsten 2019. Hun er støtteressurs og assistent i Bjørklund. Runa er for tiden i foreldrepermisjon.

Elin Wilhelmsen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Elin kom til oss i 2007, hun hadde lang erfaring med barnehage jobb. Elin jobber fortrinnsvis i Bjørklund på 1-3 års gruppa.

Arne August Skovseth Søgaard

Stilling: Barnehagemedarbeider

Arne begynte hos oss i august 2014. Han jobber 100 % stilling i Bjørklund.

Vestgarn - Åsleia Gårdsbarnehage

Anne Grethe Tøfte Sæther

Stilling: Barnehagelærer

Anne Grethe startet i Gårdsbarnehagen i august 2020. Hun jobber som Barnehagelærer på dispensasjon i Vestgarn. Hun er utdannet kokk og har mange års erfaring med terapiridning og aktivitetstilbud for barn.

Pål Rognstad

Stilling: Fagarbeider

Pål har jobbet hos oss siden 2006. Pål har allsidig erfaring fra en lang karriere som selvstendig. Hos oss er Pål en stor ressurs sammen med skogmusene I Vestgarn hver dag.

Annette Hilton

Stilling: Barnehagemedarbeider

Annette begynte hos oss i 2011. Før hun kom til oss jobbet hun i andre barnehager så hun hadde litt erfaring. Annette jobber fortrinnsvis i Vestgarn en dag i uken.

Kjell Winsnes

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kjell begynte hos oss i august 2014. Han har litt erfaring fra andre barnehager og skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn i 100 % stilling.

Anne Britt Baardseth

Stilling: Barnehagemedarbeider

Anne Britt er utdannet sykepleier,hun begynte hos oss i august 2014 og jobber 40 %, dvs 2 dager pr uke. Anne Britt skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn.

Kasia Konkolowska

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kasia har master i psykologi og har jobbet hos oss siden høsten 2018. Hun jobber i Vestgarn med 3-6 åringene.

Cecilie Gulliksveen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Cecilie er pedagogstudent og jobber som assistent hos oss 40% (2 dager i uken). Hun har erfaring fra barnehage, terapiridning og dyrehold. Hun skal fortrinnsvis være i Vestgarn.

Victoria Negård

Stilling: Barnehagemedarbeider

Victoria startet hos oss senhøsten 2020 og har vært på begge hus. Hun studerer til å bli lærer og jobber i et vikariat hos oss. Hun har lang erfaring med hest og er en trygg og god voksen i fjøset. Victoria skal være i Vestgarn våren 2020.

ÅSLEIA GÅRDSBARNEHAGE

Silje Christine Karlsen

Stilling: Styrer

Silje er utdannet barnehagelærer. Hun begynte hos oss 1. august 2018. Fra 1. mai- 2021 er Silje styrer i gårdsbarnehagen.

Ingunn Østbye Svarstad

Stilling: Eier

Ingunn er utdannet førskolelærer i 1994 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i kommunal barnehage, før hun etablerte Åsleia Gårdsbarnehage i 2006.

Andre ansatte

Laila Buraas

Stilling: Annet

Laila startet som assistent i barnehagen i 2012: Hun har hatt et par års permisjon og er nå i arbeidstrening 2 dager i uken.

Amund Østbye Svarstad

Stilling: Vikar

Amund er tilkallingsvikar i barnehagen

Veronica Jagedal

Stilling: Vikar

Veronica startet hos oss som vikar våren 2019. Hun er tilkallingsvikar henholdsvis i Vestgarn.

Jesper Hansen Sundt

Stilling: Vikar

Jesper er tilkallingsvikar i barnehagen vår. Han har erfaring fra arbeid med barn gjennom sommerleir og barneskole. Han skal fortrinnsvis være vikar i Vestgarn.

Samina Fayyaz

Stilling: Vikar

Samina er utdannet fotograf og har lang fartstid som purser og kabinpersonell i SAS. Hun startet hos oss som tilkallingsvikar senhøsten 2020.

Hanna Wenger Langseth

Stilling: Vikar

Hanna er tilkallingsvikar hos oss i barnehagen. Hun jobber fortrinnsvis i Vestgarn