Ansatte

Bjørklund - Åsleia Gårdsbarnehage

Anita Dalbo

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er utdannet førskolelærer fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2007. Anita er pedagogisk leder for 1-3 års gruppa i Bjørklund.

Mona Try

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet førskolelærer fra 1999 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2006. Mona er pedagogisk leder i Bjørklund.

Elin Wilhelmsen

Stilling: Barnehagemedarbeider
elinkristin.wilhelmsen@hotmail.com

Elin kom til oss i 2007, hun hadde lang erfaring med barnehage jobb. Elin jobber fortrinnsvis i Bjørklund på 1-3 års gruppa.

Annette Hilton

Stilling: Barnehagemedarbeider

Annette begynte hos oss i 2011. Før hun kom til oss jobbet hun i andre barnehager så hun hadde litt erfaring. Annette jobber fortrinnsvis i Bjørklund en dag i uken.

Anne Britt Baardseth

Stilling: Barnehagemedarbeider

Anne Britt er utdannet sykepleier,hun begynte hos oss i august 2014 og jobber 40 %, dvs 2 dager pr uke. Anne Britt skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn.

Arne August Skovseth Søgaard

Stilling: Barnehagemedarbeider

Arne begynte hos oss i august 2014. Han jobber 100 % stilling i Bjørklund.

Runa Ludvigsen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Runa har jobbet hos oss siden høsten 2019. Hun er støtteressurs og assistent i Bjørklund.

Vestgarn - Åsleia Gårdsbarnehage

Pål Rognstad

Stilling: Barnehagemedarbeider

Pål har jobbet hos oss siden 2006. Pål har allsidig erfaring fra en lang karriere som selvstendig gårdsbruker..

Kjell Winsnes

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kjell begynte hos oss i august 2014. Han har litt erfaring fra andre barnehager og skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn i 100 % stilling.

Kasia Slowinska

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kasia har master i psykologi og har jobbet hos oss siden høsten 2018. Hun jobber i Vestgarn med 3-6 åringene i en 100 % stilling

Anne Sæther

Stilling: Barnehagemedarbeider

Anne Grethe startet i Gårdsbarnehagen i august 2020. Hun jobber som Barnehagelærer på dispensasjon i Vestgarn. Hun er utdannet kokk og har mange års erfaring med terapiridning og aktivitetstilbud for barn.

ÅSLEIA GÅRDSBARNEHAGE

Ingunn Østbye Svarstad

Stilling: Styrer

Ingunn blei ferdig utdannet førskolelærer i 1994 og har siden det jobbet som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Hun hadde mange tanker og ønsker om å kunne formidle glede og kunnskap til barn, knyttet til gårdstradisjoner, dyr og natur. I 2006 etablerte hun derfor Åsleia Gårdsbarnehage, sammen med mannen sin, og har jobbet her som styrer i mange år. Nå har hun redusert den daglige tilstedeværelsen i gårdsbarnehagen og jobber i en mindre stilling som styrer.

Silje Christine Karlsen

Stilling: Styrer

Silje er utdannet barnehagelærer og begynte hos oss 1. august 2018. Silje er opptatt av at gårdsbarnehagen skal være et godt sted å være både for barn og voksne og trives med å formidle våre verdier i den pedagogiske hverdagen. Silje er ansatt som styrer, med en liten bit som pedagogisk leder.