Ansatte

BEGGE STYRERNE VÅRE

Silje Christine Karlsen

Stilling: Styrer

Silje er utdannet barnehagelærer og begynte hos oss 1. august 2018. Silje er opptatt av at gårdsbarnehagen skal være et godt sted å være både for barn og voksne og trives med å formidle våre verdier i den pedagogiske hverdagen. Silje er ansatt som styrer i den daglige driften, i tillegg til 40 % som pedagogisk leder i Vestgarn.

Ingunn Østbye Svarstad

Stilling: Eier

Ingunn blei ferdig utdannet barnhagelærer i 1994 og har siden det jobbet som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Hun hadde mange tanker og ønsker om å kunne formidle glede og kunnskap til barn, knyttet til gårdstradisjoner, dyr og natur. I 2006 etablerte hun derfor Åsleia Gårdsbarnehage, sammen med mannen sin, og har jobbet her som styrer i mange år. Nå har hun redusert den daglige tilstedeværelsen i gårdsbarnehagen og jobber i en mindre stilling med administrative oppgaver og verdigrunnlaget for gårdsbarnehagen.

DE PEDAGOGISKE LEDERNE VÅRE

Anita Dalbo

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er utdannet barnehagelærer fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2007 og har gjennom årene fått mye kunnskap og erfaringer om gårdsbarnehagen vår. Anita er pedagogisk leder i Bjørklund.

Mona Try

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet barnehagelærer fra 1999 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2006 og har etter hvert fått mye erfaring og kunnskap om gårdsbarnehagen vår. Mona er pedagogisk leder i Bjørklund.

Bjørnar Drtina Bjørnstad

Stilling: Pedagogisk leder

Bjørnar var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018 og begynte hos oss som pedagogisk leder i oktober-2023. Han har erfaring fra tidligere barnehager og stor interesse for natur og frislufstliv.

Pernille Gebhart Emilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Pernille var ferdig utdannet barnehagelærer i 2021 og har jobbet som pedagogisk leder siden da. Hun har stor interesse for gårdsaktiviteter og det gode samspillet mellom barn og dyra våre. Pernille begynte hos oss i februar-24 og er pedagogisk leder i Vestgarn.

GÅRDSBARNEHAGENS ASSISTENTER

Pål Rognstad

Stilling: Barnehagemedarbeider

Pål har jobbet hos oss siden 2006. Pål har allsidig erfaring fra en lang karriere som selvstendig gårdsbruker. Han jobber i en deltidsstilling, men i form av 5 kortere dager så han er på plass hver dag.

Elin Wilhelmsen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Elin kom til oss i 2007, hun hadde lang erfaring med barnehage jobb. Hun jobber 40 % stilling fordelt på 2 dager i uka.

Annette Hilton

Stilling: Barnehagemedarbeider

Annette begynte hos oss i 2011. Før hun kom til oss jobbet hun i andre barnehager så hun hadde litt erfaring. Hun jobber mellom 20 og 40 % stilling, dvs 1-2 dager pr uke.

Kjell Winsnes

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kjell begynte hos oss i august 2014. Han hadde litt erfaring fra andre barnehager, men har bygd seg opp en god del mer siden da. Han jobber hos oss 5 dager i uka.

Anne Britt Baardseth

Stilling: Barnehagemedarbeider

Anne Britt er utdannet sykepleier, hun begynte hos oss i august 2014 og jobber 40 %, dvs 2 dager pr uke.

Kasia Slowinska

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kasia begynte som assistent hos oss høsten 2018. Hun har en master i psykologi , er glad i fysisk aktivitet og jobber hos oss 5 dager i uka.

Runa Ludvigsen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Runa har jobbet hos oss siden høsten 2019 i ulike vikariater. Hun har hatt permisjon en stund, men nå er hun tilbake i et vikariat som assistent en stund framover.

Anne Grethe Sæther

Stilling: Barnehagemedarbeider

Anne Grethe startet som assistent i Gårdsbarnehagen i august 2020. Hun er utdannet kokk og har mange års erfaring med terapiridning og aktivitetstilbud for barn.

Marte Lauten Østbye

Stilling: Barnehagemedarbeider

Marte har 20 % vikariat hos oss, dvs 1 dag pr uke. Hvis det er behov tar hun en dag ekstra i ny og ne.

Tuva Smith Jensen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Tuva er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er fast vikar hos oss 4-5 dager pr uke dette barnehageåret. Hun er glad i være ute, drevet med hest i flere år og har jobbet som avløser i grisefjøs.

Silje Kristin Titlestad

Stilling: Barnehagemedarbeider

Silje begynte som vikar assistent hos oss i mai-23, hun er hos hos hver dag dette barnehageåret.

VIKARENE VÅRE

Elin Kommisrud

Stilling: Vikar

Heidi Holås Sundet

Stilling: Vikar

Nora Wiker

Stilling: Vikar

VÅRE ANSATTE I PERMISJON

Tonje Helene Aas

Stilling: Pedagogisk leder

Tonje var ferdig barnehagelærer i 2020 og kom til oss som pedagogisk leder i mars-2023. Tonje har erfaring fra tidligere arbeid i barnehage, samt bred erfaring fra gårdsdrift gjennom egen oppvekst. Tonje er i permisjon nå, men begynner på igjen i august-24.

Arne August Skovseth Søgaard

Stilling: Barnehagemedarbeider

Arne begynte hos oss i august 2014. Han har permisjon dette barnehageåret 2023/2024.