Ansatte

Bjørklund - Åsleia Gårdsbarnehage

Elin Wilhelmsen

Stilling: Assistent

Elin kom til oss i 2007, hun hadde lang erfaring med barnehage jobb. Elin jobber fortrinnsvis i Bjørklund på 1-3 års gruppa.

Arne Augsut Skovseth Søgaard

Stilling: Assistent

Arne begynte hos oss i august 2014. Han jobber 100 % stilling i Bjørklund.

Kasia Konkolowska

Stilling: Assistent

Kasia har jobbet hos oss som vikar siden høsten 2018. Hun jobber fortrinnsvis i Bjørklund på 1-3 års gruppa.

Anita Hegglund Dalbo

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er utdannet førskolelærer fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2007. Anita er pedagogisk leder for 1-3 års gruppa i Bjørklund.

Hanne Thanem

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne er utdannet Steinerpedagog fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i ulike barnehager før hun begynte hos oss. Hanne er pedagogisk leder for 1-3 års gruppa i Bjørklund.

Vestgarn - Åsleia Gårdsbarnehage

Runa Ludvigsen

Stilling: Assistent

Runa jobber som vikar hos oss i barnehagen. Hun er i både Bjørklund og Vestgarn.

Pål Rognstad

Stilling: Assistent

Pål har jobbet hos oss siden 2006. Pål har allsidig erfaring fra en lang karriere som selvstendig. Hos oss er Pål en stor ressurs sammen med skogmusene I Vestgarn hver dag.

Annette Hilton

Stilling: Assistent

Annette begynte hos oss i 2011. Før hun kom til oss jobbet hun i andre barnehager så hun hadde litt erfaring. Annette jobber fortrinnsvis i Vestgarn en dag i uken.

Kjell Winsnes

Stilling: Assistent

Kjell begynte hos oss i august 2014. Han har litt erfaring fra andre barnehager og skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn i 100 % stilling.

Anne Britt Baardseth

Stilling: Assistent

Anne Britt begynte hos oss i august 2014 og jobber 40 %, dvs 2 dager pr uke. Anne Britt skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn.

Tine Five

Stilling: Assistent

Tine startet hos oss som assistent høsten 2018. Hun jobber 100% i Vestgarn.

Amund Østbye Svarstad

Stilling: Assistent

Amund jobber som vikar hos oss i barnehagen.

May- Elisabeth Fossum

Stilling: Pedagogisk leder

May- Elisabeth har fått fast stiling hos oss og jobber fortrinnsvis i Vestgarn i 80 % stilling. May- Elisabeth er konstituert pedagogisk leder i Vestgarn for 3-6 åringene.

Silje Christine Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

Silje begynte hos oss 1. august 2018. Hun er inne i sitt siste år i barnehagelærerstudiet., og er konstituert som pedagogisk leder hos oss i år.

Mona Try

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet førskolelærer fra 1999 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2006. Mona er pedagogisk leder for 2-4 års gruppa i Vestgarn.

Truls Nikolai Mathisen

Stilling: Vikar

Truls jobber som vikar hos oss i barnehagen.

ÅSLEIA GÅRDSBARNEHAGE

Stine Bertheussen

Stilling: Styrer
gardsbarnehagen@asleia.no

Stine er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning innen veiledning. Hun har jobbet i barnehage siden 2006. Hun hadde sin første dag i Åsleia Gårdsbarnehage 1. august 2019.

Ingunn Østbye Svarstad

Stilling: Eier

Ingunn er utdannet førskolelærer i 1994 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i kommunal barnehage, før hun etablerte Åsleia Gårdsbarnehage i 2006.

Andre ansatte

Webansvarlig Åsleia Gårdsbarnehage

Stilling: Annet

Laila Buraas

Stilling: Assistent

Laila begynte hos oss i august 2012. Hun er for tiden i permisjon i sin stilling hos oss.