Ansatte

ÅSLEIA GÅRDSBARNEHAGE

Pål Rognstad

Stilling: Assistent

Pål har jobbet hos oss siden 2006. Pål har allsidig erfaring fra en lang karriere som selvstendig. Hos oss er Pål en stor ressurs sammen med skogmusene I Vestgarn hver dag.

Elin Wilhelmsen

Stilling: Assistent

Elin kom til oss i 2007, hun hadde lang erfaring med barnehage jobb. Elin jobber fortrinnsvis i Bjørklund på 1-3 års gruppa.

Laila Buraas

Stilling: Assistent

Laila begynte hos oss i august 2012, med variert erfaring fra andre barnehager. Pr dags dato har hun ett halvt års permisjon.

Annette Hilton

Stilling: Assistent

Annette begynte hos oss i 2011. Før hun kom til oss jobbet hun i andre barnehager så hun hadde litt erfaring. Annette jobber fortrinnsvis i Vestgarn.

Kjell Winsnes

Stilling: Assistent

Kjell begynte hos oss i august 2014. Han har litt erfaring fra andre barnehager og skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn i 100 % stilling.

Anne Britt Baardseth

Stilling: Assistent

Anne Britt begynte hos oss i august 2014 og jobber 40 %, dvs 2 dager pr uke. Anne Britt skal fortrinnsvis jobbe i Vestgarn.

Arne Augsut Skovseth Søgaard

Stilling: Assistent

Arne begynte hos oss nå i august 2014. Han jobber 100 % stilling og skal være både i Bjørklund og i Vestgarn.

Ingunn Østbye Svarstad

Stilling: Styrer

Ingunn er utdannet førskolelærer i 1994 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i kommunal barnehage, før hun etablerte Åsleia Gårdsbarnehage i 2006.

Anita Hegglund Dalbo

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er utdannet førskolelærer fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2007. I år er Anita pedagogisk leder på 3-6 års gruppe i Vestgarn.

Mona Try

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet førskolelærer fra 1999 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2006. Mona er pedagogisk leder for 1-3 års gruppa i Bjørklund.

May- Elisabeth Fossum

Stilling: Pedagogisk leder

May- Elisabeth har fått fast stiling hos oss og jobber fortrinnsvis i Vestgarn i 80 % stilling. I år er May- Elisabeth konstituert pedagogisk leder i Vestgarn.

Hanne Thanem

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne er utdannet Steinerpedagog fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i ulike barnehager før hun begynte hos oss. Hanne er pedagogisk leder for 1-3 års gruppa i Bjørklund.

Silje Christine Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

Silje begynte hos oss nå 1. august 2018. Hun er halvveis i studiene for å bli barnehagelærer, men er konstituert som pedagogisk leder hos oss i år. Silje vil ha ansvaret for 2 åringene som går i Vestgarn.

Andre ansatte

Webansvarlig Åsleia Gårdsbarnehage

Stilling: Annet