Ansatte

ÅSLEIA GÅRDSBARNEHAGE

Pål Rognstad

Stilling: Assistent

Pål har jobbet hos oss siden 2006. Pål har allsidig erfaring fra en lang karriere som selvstendig. Hos oss er Pål en stor ressurs sammen med skogmusene hver dag.

Elin Wilhelmsen

Stilling: Assistent

Elin kom til oss i 2007, hun hadde lang erfaring med barnehage jobb. Elin jobber i Bjørklund.

Laila Buraas

Stilling: Assistent

Laila begynte hos oss i august 2012, med variert erfaring fra andre barnehager. Hun jobber 5 dager i uka i Bjørklund.

Annette Hilton

Stilling: Assistent

Annette begynte hos oss i 2011. Før hun kom til oss jobbet hun i andre barnehager så hun hadde litt erfaring. Annette jobber fortrinnsvis i Vestgarn.

Kjell Winsnes

Stilling: Assistent

Kjell begynte hos oss i august 2014. Han har litt erfaring fra andre barnehager og skal jobbe i Vestgarn i 100 % stilling.

Anne Britt Baardseth

Stilling: Assistent

Anne Britt begynte hos oss i august 2014 og jobber 60 %, Dvs 3 dager pr uke. Anne Britt skal jobbe i Vestgarn.

Arne Augsut Skovseth Søgaard

Stilling: Assistent

Arne begynte hos oss nå i august 2014. Han jobber 100 % stilling og skal være i Bjørklund.

May- Elisabeth Fossum

Stilling: Assistent

May- Elisabeth har fått fast stiling hos oss og jobber fortrinnsvis i Vestgarn.

Ingunn Østbye Svarstad

Stilling: Styrer

Ingunn er utdannet førskolelærer i 1994 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i kommunal barnehage, før hun etablerte Åsleia Gårdsbarnehage i 2006.

Anita Hegglund Dalbo

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er utdannet førskolelærer fra 2000 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2007. I år har Anita ansvaret for Gårdsmusene i Vestgarn.

Mona Try

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet førskolelærer fra 1999 og har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager før hun begynte hos oss i 2006. Mona er anvarlig for 1-3 års gruppa i Bjørklund.

Anna Granhaug

Stilling: Pedagogisk leder

Anna er utdannet førskolelærer fra 2008 og begynte som pedagogisk leder hos oss i 2010. Anna er ped. leder med ansvar for Skogmusene i Vestgarn.

Siri Lomsdalen

Stilling: Førskolelærer

Siri er utdannet førskolelærer våren 2013 og begynte hos oss 1. august. Siri jobber 80 %, 2 dager i Bjørklund og 2 dager i Vestgarn.

Annemone Hagelund

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Annemone har allsidig erfaring fra både skole og barnehage og begynte i Åsleia Gårdsbarnehage i 2006. Hun ble utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2012.

Andre ansatte